Month: March 2020

የፒክ አፕ ሾፌር

Job Requirement 8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ሆኖ አግባብ ያለው የታደሰ የአሽከርካሪ ብቃት ሙያ ማረጋገጫ  ፈቃድ  ከበቂ የሥራ ተያዥ ጋር ማቅረብ የሚችል እና በተመሳሳይ የሥራ መደብ ላይ ቢያንስ 4 ዓመት የሰራ ብዛት:2 የሥራ ቦታ:አዲስ አበባ How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ …

የፒክ አፕ ሾፌር Read More »

የአውቶሞቢል ተሸከርካሪ ሾፌር

Job Requirement 8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ሆኖ አግባብ ያለው የታደሰ የአሽከርካሪ ብቃት ሙያ ማረጋገጫ  ፈቃድ  ከበቂ የሥራ ተያዥ ጋር ማቅረብ የሚችል እና በተመሳሳይ የሥራ መደብ ላይ ቢያንስ 2 ዓመት የሰራ ብዛት:2 የሥራ ቦታ:አዲስ አበባ How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ …

የአውቶሞቢል ተሸከርካሪ ሾፌር Read More »

የሲኖ ትራክ ሾፌር

Job Requirement 8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ሆኖ አግባብ ያለው የታደሰ የአሽከርካሪ ብቃት ሙያ ማረጋገጫ  ፈቃድ  ከበቂ የሥራ ተያዥ ጋር ማቅረብ የሚችል እና በተመሳሳይ የሥራ መደብ ላይ ቢያንስ 6 ዓመት የሰራ ብዛት:30 የሥራ ቦታ:ለፕሮጀክቶች How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ አበባ …

የሲኖ ትራክ ሾፌር Read More »

ጎሚስታ

Job Requirement 8ኛ ክፍል ያጠናቀቀ ሆኖ በጎማ ጥገና ላይ ቢያንስ 6 ዓመት የሰራ ብዛት:2 የሥራ ቦታ:መገጭ(ማዕከላዊ ጎንደር) እና ሻሸመኔ How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ አበባ  ጉለሌ ክፍለ ከተማ ከሰሜን መዘጋጃ ከፍ ብሎ አዲሱ ገበያ ሸገር መናፈሻ ሳይደርስ ፖላንድ …

ጎሚስታ Read More »

የመሣሪያዎች መረጃ ሰብሳቢ

Job Requirement በመረጃ ቴክኖሎጂ ወይም ኮምፒውተር ሳይንስ ከታወቀ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅ ተመርቆ  በሙያው ቢያንስ 2 ዓመት በኮንስትራክሽ መሣሪያዎች ላይ የሰራ የሥራ ቦታ:መገጭ(ማዕከላዊ ጎንደር) How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ አበባ  ጉለሌ ክፍለ ከተማ ከሰሜን መዘጋጃ ከፍ ብሎ አዲሱ …

የመሣሪያዎች መረጃ ሰብሳቢ Read More »

የመሣሪያዎች መረጃ አናሊስት

Job Requirement በመረጃ ቴክኖሎጂ ወይም ኮምፒውተር ሳይንስ ከታወቀ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅ ተመርቆ  በሙያው ቢያንስ 3 ዓመት በኮንስትራክሽ መሣሪያዎች ላይ የሰራ የሥራ ቦታ:ሻሸመኔ How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ አበባ  ጉለሌ ክፍለ ከተማ ከሰሜን መዘጋጃ ከፍ ብሎ አዲሱ ገበያ …

የመሣሪያዎች መረጃ አናሊስት Read More »

የመሣሪያዎች መረጃ ሰብሳቢ

Job Requirement በመረጃ ቴክኖሎጂ ወይም ኮምፒውተር ሳይንስ ከታወቀ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅ ተመርቆ  በሙያው ቢያንስ 3 ዓመት በኮንስትራክሽ መሣሪያዎች ላይ የሰራ ብዛት:3 የሥራ ቦታ:ሻሸመኔ How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ አበባ  ጉለሌ ክፍለ ከተማ ከሰሜን መዘጋጃ ከፍ ብሎ አዲሱ …

የመሣሪያዎች መረጃ ሰብሳቢ Read More »

ቱልስ ኪፐር

Job Requirement አግባብ ባለው የስልጠና መስክ ከታወቀ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅ ተመርቆ  በሙያው ቢያንስ 4 ዓመት በኮንስትራክሽ መሣሪያዎች ላይ የሰራ ብዛት:2 የሥራ ቦታ:መገጭ(ማዕከላዊ ጎንደር) እና ሻሸመኔ How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ አበባ  ጉለሌ ክፍለ ከተማ ከሰሜን መዘጋጃ ከፍ …

ቱልስ ኪፐር Read More »

በያጅ

Job Requirement በሜታል ፋብሪኬሽን ወይም ጄኔራል መካኒክስ ከታወቀ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅ ተመርቆ  በሙያው ቢያንስ 2 ዓመት በኮንስትራክሽ መሣሪያዎች ላይ የሰራ ብዛት:2 የሥራ ቦታ:መገጭ(ማዕከላዊ ጎንደር) እና ሻሸመኔ How to Apply ከዚህ በላይ በተመለከተው መሰረት መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃችሁን ዋናውን ከማይመለስ ፎቶ ኮፒና  ከማመልከቻ ጋር በማያያዝ  አዲስ አበባ  ጉለሌ ክፍለ ከተማ ከሰሜን መዘጋጃ …

በያጅ Read More »