የፋይናንስ ክፍል ኃላፊ

Job Requirement

  • በአካውንቲንግ የመጀመሪያ ድግሪ እና በተመሳሳይ  ሙያ 04 (አራት) ዓመት የሥራ ልምድ፡፡
  • የሥራ ልምድ ማስረጃው ከምረቃ በ|ላ ሊሆን ይገባዋል፤
  •  የተጠየቀዉ የሥራ ልምድ ለትርፍ በተቋቋሙ ድርጅቶች ቢሆን ይመረጣል፤
  • ቅጥሩ ከተፈጸመ በኋላ በ15 ቀናት ዉስጥ ከእዳ ነጻ ሰለመሆኑ በመጨረሻ ይሰራበት ከነበረበት መ/ቤት (ድርጅት) ክሊራንስ የሚያቀርብ ስለመሆኑ ግዴታ የሚገባ፣

የሥራ ቦታ:ሁመራ

How to Apply

  • የምዝገባ ቀን ፡-ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 7(ሰባት) ተከታታይ የሥራ ቀናት (ቅዳሜን ከሰዓት በፊት ጨምሮ)፣
  • የምዝገባ ቦታ፡-   በፋብሪካው ቅጥር ግቢ መካኒሳ አቦ ቤተክርስቲያን ከፍ ብሎ የቀድሞ ቡና ቦርድ ግቢ ሠራተኛ አስተዳደር ክፍል ቢሮ ቁጥር 5ስልክ ቁጥር፡-     0113-20-16-26/0113-20-02-93