የህግ አማካሪ/ነገረ ፈጅ

Job Requirement

  • በህግ የመጀመሪያ ድግሪ እና በተመሳሳይ  ሙያ 05 (አምስት) ዓመት የሥራ ልምድ፡፡ ኦሮሚኛ ቋንቋ መናገር፣ማንበብና መጻፍ የሚችል/የምትችል፡፡በዋናነት ከአሰሪና ሰራተኛ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ልምድ ያለው ይመረጣል፡፡
  • የሥራ ልምድ ማስረጃው ከምረቃ በ|ላ ሊሆን ይገባዋል፤
  •  የተጠየቀዉ የሥራ ልምድ ለትርፍ በተቋቋሙ ድርጅቶች ቢሆን ይመረጣል፤
  • ቅጥሩ ከተፈጸመ በኋላ በ15 ቀናት ዉስጥ ከእዳ ነጻ ሰለመሆኑ በመጨረሻ ይሰራበት ከነበረበት መ/ቤት (ድርጅት) ክሊራንስ የሚያቀርብ ስለመሆኑ ግዴታ የሚገባ፣
  • እድሜ ከ 35 ያልበለጠ/ያልበለጠች፡፡

የሥራ ቦታ:ዋናው መ/ቤት (አዲስ አበባ)

How to Apply

  • የምዝገባ ቀን ፡-ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 7(ሰባት) ተከታታይ የሥራ ቀናት (ቅዳሜን ከሰዓት በፊት ጨምሮ)፣
  • የምዝገባ ቦታ፡-   በፋብሪካው ቅጥር ግቢ መካኒሳ አቦ ቤተክርስቲያን ከፍ ብሎ የቀድሞ ቡና ቦርድ ግቢ ሠራተኛ አስተዳደር ክፍል ቢሮ ቁጥር 5ስልክ ቁጥር፡-     0113-20-16-26/0113-20-02-93